ARAMA YAPIN

15 Ocak 2017 Pazar

Pic Basic ile EEPROMdan Data Okuma

Aşağıdaki örnek PIC12F675 microchip için.
Denetleyici chipin elektriksel yazılabilir silinebilir özelliği
ile devre çalıştığında eeprom alanına yazılır. 
  Okuma işlemi, B0 -- B3 değişkenleri olur.
read 0 -- read 3 değişkenleri chip eepromundaki
adreslerdir. 
   

DEFINE I2C_INTERNAL 1


EEPROM 0,[2,s,p,g] 
read 0,B0
read 1,B1
read 2,B2
read 3,B3

ya da
          Yazarken 0 dan başlamak şart değil.
          4 ile de başlanır.

EEPROM 4,[2,s,p,g] 
read 4,B0
read 5,B1
read 6,B2
read 7,B3