ARAMA YAPIN

15 Ocak 2017 Pazar

Pic Basic ile EEPROM a Data Yazma

Aşağıdaki örnek PIC12F675 microchip için.
Denetleyici chipin elektriksel yazılabilir silinebilir özelliği
ile devre çalıştığında eeprom alanına yazılır. 
  Yazma işlemi, B0 -- B3 değişkenleri olur.
write 0 -- write 3 değişkenleri chip eepromundaki
adreslerdir. 
   

DEFINE I2C_INTERNAL 1

EEPROM 0,[2,s,p,g] 
write 0,B0
write 1,B1
write 2,B2
write 3,B3

ya da
          Yazarken 0 dan başlamak şart değil.
          4 ile de başlanır.

EEPROM 4,[2,s,p,g] 
write 4,B0
write 5,B1
write 6,B2
write 7,B3