ARAMA YAPIN

15 Ocak 2017 Pazar

PBP LOOKDOWN Komutu Nasıl Yapılır

     LOOKDOWN Komut örneğinde; Sırasıyla serin giriş verisi ile
B0 değişkeni, Lookdown içindeki karakterleri sayarak B1
değişkenine atar. B1 değişkeni Serout port çıkışında görülür.        Include "modedefs.bas"        

SO      con     0                       ' Define serial out pin
SI      con     1                       ' Define serial in pin
B0      var     byte
B1      var     byte

loop:   Serin SI,N2400,B0            
B1 = 255
        Lookdown B0,["0123456789ABCDEF"],B1
        If B1 = 255 Then Ana        
        Serout SO,N2400,[#B1,13,10]  
        Goto Ana