ARAMA YAPIN

8 Aralık 2016 Perşembe

Klavye ile yazılamayan sembollerin html kodları

benzin istasyonu
kazma
girilmez
ya da Parçalı Bulutlu
ya da Kardan Adam
ya da top
ya da Engelli
ya da Geri Dönüşüm
ya da ♫    nota
ya da ♚  pasta
ya da ♋  69
æ ya da ææ yapışık a b harfi
Æ ya da ÆÆ büyük yapışık a b harfi
ya da C derece sıcaklık ölçüsü
ya da F derece sıcaklık ölçüsü
ya da ☠   kuru kafa
ya da ⚖   terazi
ya da ✂  makas
ya da ✈  uçak
ya da ✌    el
ya da ✋  el
ya da ✱  Karlı
ya da ⛵   Tekne