ARAMA YAPIN

25 Ağustos 2016 Perşembe

Mikrokontrolör ile Uzaktan Kontrol Devresi

   Uzaktan kumanda ile cihaz kontrol projesinde 434 MHz bandında çalışan alıcı verici
(RX ve TX) modül ve PIC16F628A, PIC12F675 ve diğer elemanlardan oluşan devre
miz var. Bu çalışmayı meslek okullarında verilen ödevde yapabilirsiniz.
    Alacağınız alıcı verici modül 434 MHz rezonatörlü (Kristalli) ya da kristalsiz olanını
tercih edebilirsiniz.
   Aralarındaki fark kristalli olanı fiyatı yüksek ve sabit frekansta sapma yapmaz. Kristalsiz
olanı fiyatı ucuz nadir de olsa frekans sapma yapabilir. Benim tercihim rezonatörlü (kristalli)
RF alıcı verici modül takımdır.
   433 MHz ya da 434 MHz alıcı verici modül takımı kullanılabilir. Yeter ki frekansları
aralarında eşleşsin.
   Alıcı Modülün DATA çıkışından gelen kodu, PIC16F628A mikrokontrollörün RB1 portu
karşılayacak. y ve a karakterlerini ya olarak eşleştirecek ve yanı sıra buton kodu verici=10 u
ALICI onayladığında TOGGLE Portb.2 ledi aç kapa toggle şeklinde çalışacaktır. TOGGLE
buton butona bir basıldığında led yanar ve tekrar basıldığında söner. Kablosuz Alıcı Verici
seri port protokolünde çalışır. Saniyede 9600 baud hızı değerini kullanmanızı öneririm.
    Seri port 9600 Baud değerini alıcı ve verici mikrokontrollörde aynısı olmalıdır. Kod
koymamızın amacı, başkasının uzaktan kumandası devremizi kontrol etmemesi içindir.
Örnek olarak iki karakterli ( ya ) kod ile yaptım. İsterseniz harf, rakam gibi karakterler
kullanabilirsiniz. Alıcı ve vericide karakter kodlar aynısı olmalı ki, eşleşme başarılı olsun.
                                 
       PIC12F675 Verici Devresi                       PIC16F628A Alıcı Devresi

                                        
        Kristalsiz Alıcı 434 MHz Modül           Kristalsiz Verici 434 MHz Modül

              
        Kristalli Alıcı Verici 433 MHz Modül


Aşağıdaki Linkten Pic Basic Komutların yer aldığı 2CH_RF.rar dosyasını indirebilirsiniz.VERİCİ 12F675 -- Derlenmiş Pic Basic Pro Komutları
'****************************************************************
'* Name  : 2ch_12f675_RF.BAS                 *
'* Author :Şžinasi Yavuz         *
'* Notice : Copyright (c) 2010 [select VIEW...EDITOR OPTIONS] *
'*     : All Rights Reserved                *
'* Date  : 24.08.2016                    *
'* Version : 3.0                        *
'* Notes  :                          *
'*     :                          *
'****************************************************************
DEFINE LOADER_USED 1
define osc 20

@ DEVICE pic12f675,HS_OSC
@ device pic12f675,pwrt_on 
@ device pic12f675,mclr_off 
'@ device pic12f675,protect_on 
'  @ DEVICE pic12f675, INTRC_OSC_NOCLKOUT,mclr_off
 trisio=001011
 gpio =001011

CMCON=7 
ANSEL=0 
'osccal=3408
   OPTION_REG.7 = 0

Buton_1 var gpio.1 
Buton_2 var gpio.3
data_out var gpio.2

VERICI VAR byte
VERICI=0
PAUSE 5

'****************************************basla************************
BASLA:
low data_out
VERICI=0 
      pause 50
    
  if buton_1=0 then
   verici=10  ' beyaz Led
   'sondur
     gosub gonder
   
      pause 100 
       endif 
     
     
     if buton_2=0 then
        verici=20   ' kırmızı led  
       ' yak
        
          gosub gonder
        
           pause 100
            endif
            
    GOTO BASLA
'**************************************************************************

GONDER:                 
     
SEROUT2 data_out,9600,["y","a", VERICI]
SEROUT2 data_out,9600,["y","a", VERICI]
SEROUT2 data_out,9600,["y","a", VERICI]

     pause 20
    
   RETURN
          END
ALICI 16F628A -- Derlenmiş Pic Basic Pro Komutları
'* Name  : 2ch_16F628A_RF.BAS                 *
'* Author :Şžinasi Yavuz         *
'* Notice : Copyright (c) 2010 [select VIEW...EDITOR OPTIONS] *
'*     : All Rights Reserved                *
'* Date  : 24.08.2016                    *
'* Version : 3.0                        *
'* Notes  :                          *
'*     :                          *
'****************************************************************

ALICI VAR BYTE
ALICI=0
PAUSE 500
CMCON=7

high portb.2
pause 1000
low portb.2

high portb.3
pause 1000
low portb.3

BASLA:

SERIN2 PORTB.1,9600,[WAIT("ya"),ALICI]
  select case ALICI
  case 10
  toggle portb.2
       pause 100
   
     case 20
    toggle portb.3
        pause 100
 
    end select
 
GOTO BASLA
END

RF Alıcı ve Verici PBP Bas Komutları indir