ARAMA YAPIN

29 Nisan 2015 Çarşamba

Pıc Basic Pro Kodların Anlamı Türkçe


PBP Komutların Listesi

I2CREAD ‘ I2C protokolu destekleyen EEPROM ‘ dan veri okur

I2CWRITE ‘ I2C protokolu destekleyen EEPROM ‘ a veri yazar

IF..THEN..ENDIF ‘ Koşula bağlı olarak komut yada komutları çalıştırır

INPUT ‘ Herhangi bir pini giriş yapar

LCDIN ‘ LCD ‘ nin RAM inden veri okur

LCDOUT ‘ LCD ‘ 4 veya 8 bit veri gönderir

LOOKDOWN ‘ Değer tablosundan istenilen değeri araştırmayı sağlar

LOOKDOWN2 ‘ Değer tablosundan istenilen sabit/değişken araştırmayı sağlar

LOOKUP ‘ Değer tablosundaki istenilen değeri almayı sağlar

LOOKUP2 ‘ Değer tablosundan sabit/değişken almayı sağlar

LOW ‘ İstenilen pini lojik (0) yapar

NAP ‘ Mikrodenetleyiciyi kısa süreliğine durdurur

ON DEBUG ‘ DEBUG alt programını çağırır

ON INTERRUPT ‘ Kesme oluştuğunda kesme alt programını çağırır

OUTPUT ‘ İstenilen pini çıkış yapar

PAUSE ‘ Ms bazında gecikme oluşturur

PAUSEUS ‘ Us bazında gecikme oluşturur

PEEK ‘ Registerden 1 byte veri okur

PEEKCODE ‘ PIC belleğinden 1 bytelık veri okur

POKE ‘ Registere 1 byte veri yazar

POKECODE ‘ PIC belleğine 1 bytelık veri yazar

POT ‘ Pindeki potansiyometreyi okur

PULSIN ‘ Pindeki pulsi ölçer

PULSOUT ‘ Herhangi bir pinde puls oluşturur

PWM ‘ Herhangi bir pinde pwm sinyali oluşturur

RANDOM ‘ Bir değişken içerisine 1-65535 arasında bir değer atar

RCTIME ‘ Pindeki pulsi ölçer

READ ‘ EEPROM bellekten 1 byte veri okur

Pic Simulator (Pic Basic Pro) indir